Το Γ΄ ΚΠΣ

Τί είναι το Γ΄ ΚΠΣ

Σχετικοί Κανονισμοί Ε.Ε.

Ελληνική Νομοθεσία

Κοινοτικά Έγγραφα Εργασίας

Κοινοτικές Οδηγίες

Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΘ.Ο

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Οργάνωση και στελέχωση της ΚΔΑ

Αρχή Πληρωμής ΚΠΣ

Διαρθρωτικά Ταμεία

ΕΤΠΑ

Οδηγός Δημοσιότητας

Οδηγίες για Φ.Υ.

Άλλες Οδηγίες

 
   

Tί είναι το Γ' Κ.Π.Σ.

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα


Tο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρθρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται στο στόχο αριθ. 1 στην Ελλάδα, αφορά στην περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2000 έως 31 Δεκεμβρίου 2006.

Νόμος 2860/14.11.2000 περί "Διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλων διατάξεων"

Αναλυτικά οι διατάξεις εφαρμογής και τα κείμενα:


Το Ο.Π.Σ. είναι το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης του Γ' Κ.Π.Σ.

Στους νέους κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων για το 2000-2006 (ΕΚ1257/1999, ΕΚ1260/1999, ΕΚ1263/1999, ΕΚ1783/1999, ΕΚ1784/1999) και τα τέσσερα Έγγραφα Εργασίας (ιδιαίτερα του Οδηγού για σχέδια και έγγραφα προγραμματισμού στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων για τους στόχους 1, 2 και 3 γίνεται ιδιαίτερη μνεία της ηλεκτρονικής ανταλλαγής των στοιχείων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών διαχείρισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης (άρθρο 18 παρ.3.ε, άρθρο 34 παρ.1.α, άρθρο 39 παρ.2.γ του Ε.Κ.1260/1999, άρθρο 7 του Ε.Κ. 1262/1999).

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία