Το Γ΄ ΚΠΣ

Τί είναι το Γ΄ ΚΠΣ

Σχετικοί Κανονισμοί Ε.Ε.

Ελληνική Νομοθεσία

Κοινοτικά Έγγραφα Εργασίας

Κοινοτικές Οδηγίες

Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΘ.Ο

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Οργάνωση και στελέχωση της ΚΔΑ

Αρχή Πληρωμής ΚΠΣ

Διαρθρωτικά Ταμεία

ΕΤΠΑ

Οδηγός Δημοσιότητας

Οδηγίες για Φ.Υ.

Άλλες Οδηγίες

 
   

Οργάνωση και στελέχωση της ΚΔΑ

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα


Η διαχείριση του Κ.Π.Σ. και η εκτέλεση της αποστολής και των καθηκόντων του άρθρου 2 (2860/2000) ασκούνται μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ), η οποία μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων.

Η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ έχει τη συνολική ευθύνη του προγραμματισμού και της εφαρμογής του ΚΠΣ. Ιδίως έχει ως σκοπό την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της νομιμότητας της διαχείρισης και της εφαρμογής του ΚΠΣ, καθώς και το συντονισμό του προγραμματισμού και της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και το συντονισμό των διαχειριστικών αρχών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η διαχειριστική αρχή του ΚΠΣ εκπροσωπεί τη χώρα έναντι της Επιτροπής για τα θέματα του ΚΠΣ.

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία