Το Γ΄ ΚΠΣ

Τί είναι το Γ΄ ΚΠΣ

Σχετικοί Κανονισμοί Ε.Ε.

Ελληνική Νομοθεσία

Κοινοτικά Έγγραφα Εργασίας

Κοινοτικές Οδηγίες

Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΘ.Ο

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Οργάνωση και στελέχωση της ΚΔΑ

Αρχή Πληρωμής ΚΠΣ

Διαρθρωτικά Ταμεία

ΕΤΠΑ

Οδηγός Δημοσιότητας

Οδηγίες για Φ.Υ.

Άλλες Οδηγίες

 
   

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Το ΕΤΠΑ δημιουργήθηκε το 1975 για τη χρηματοδοτική υποστήριξη των προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης υπέρ των μειονεκτικών περιφερειών. Στόχος του είναι να συμβάλει στη μείωση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2006, το ΕΤΠΑ χορηγεί χρηματοδοτικές ενισχύσεις στο πλαίσιο των δύο Στόχων περιφερειακής προτεραιότητας των Διαρθρωτικών Ταμείων.


  • Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΤΠΑ

     

  • Αναζήτηση Προγραμμάτων

    Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία