Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Ε.Π. "Περιβάλλον"

Απόφαση Έγκρισης

Συμπλ. Προγραμματισμού

Σ.Π. ανά άξονα

Χρημ. πίνακες Σ.Π.

Δείκτες Επίδοσης

Κριτήρια Ένταξης Έργου

Επιτροπή Παρακολούθησης

Απόφαση Σύστασης

1η Επ.Παρακολούθησης

2η Επ.Παρακολούθησης

3η Επ.Παρακολούθησης

4η Επ.Παρακολούθησης

5η Επ.Παρακολούθησης

6η Επ.Παρακολούθησης

7η Επ.Παρακολούθησης

8η Επ.Παρακολούθησης

9η Επ.Παρακολούθησης

Ετήσιες Εκθέσεις

Πορεία Υλοποίησης

Ενταγμένα Έργα

Βέλτιστες Πρακτικές

Μελέτες

 
   

Το Ε.Π. "Περιβάλλον"

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ) θα αποτελέσει για την περίοδο 2000-2006 τον κορμό μιας συνολικής παρέμβασης με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση της χώρας και τη δημιουργία των απαραίτητων προϋποθέσεων για την υλοποίηση και εφαρμογή των αρχών της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Η διάρθρωσή του σε άξονες προτεραιότητας βασίζεται μεν στην ανάλυση του ΣΑ 2000-2006, ακολουθεί όμως τη διάρθρωση του ΚΠΣ 2000-2006, σε ότι αφορά τους βασικούς στόχους στον τομέα του Περιβάλλοντος.

Oι άξονες προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡ 2000-2006 είναι:

  1. Υδατικό Περιβάλλον
  2. Στερεά Απόβλητα
  3. Πολιτική Προστασία, Προστασία Τοπίων και Θαλασσίου Περιβάλλοντος
  4. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον - Θόρυβος
  5. Θεσμοί, Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση
  6. Βασικά έργα υποδομής στον τομέα των υδάτων, της προστασίας εδαφικών πόρων και προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία
  7. Χωροταξία - Πολεοδομία - Αναπλάσεις
  8. Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών, Βιότοποι
  9. Περιβαλλοντικές Δράσεις με τη συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα (συμβατές με την Κοινοτική νομοθεσία)
  10. Τεχνική Βοήθεια 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία