Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Ε.Π. "Περιβάλλον"

Απόφαση Έγκρισης

Συμπλ. Προγραμματισμού

Σ.Π. ανά άξονα

Χρημ. πίνακες Σ.Π.

Δείκτες Επίδοσης

Κριτήρια Ένταξης Έργου

Επιτροπή Παρακολούθησης

Απόφαση Σύστασης

1η Επ.Παρακολούθησης

2η Επ.Παρακολούθησης

3η Επ.Παρακολούθησης

4η Επ.Παρακολούθησης

5η Επ.Παρακολούθησης

6η Επ.Παρακολούθησης

7η Επ.Παρακολούθησης

8η Επ.Παρακολούθησης

9η Επ.Παρακολούθησης

Ετήσιες Εκθέσεις

Πορεία Υλοποίησης

Ενταγμένα Έργα

Βέλτιστες Πρακτικές

Μελέτες

 
   

3η Επιτροπή Παρακολούθησης

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ


I. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Εισαγωγική ομιλία Προέδρου Επ.Πα.

2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

3. Έγκριση Πρακτικών 1ης και 2ης Επ.Πα.

II. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1. Παρουσίαση Προόδου Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος

2. Παρουσίαση Ετήσιας ΄Εκθεσης Εκτέλεσης 2001

3. Συζήτηση - ΄Εγκριση Ετήσιας ΄Εκθεσης Εκτέλεσης 2001

III. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Τροποποίηση - Συμπλήρωση Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" - ΄Αξονας Προτεραιότητας 9. "ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ"

2. Τροποποίηση - συμπλήρωση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"
  • Παρουσίαση
  • Έγκριση


3. Έργα Ταμείου Συνοχής

4. Προγραμματισμός εργασιών έτους 2002

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣV. ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία