Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Ε.Π. "Περιβάλλον"

Απόφαση Έγκρισης

Συμπλ. Προγραμματισμού

Σ.Π. ανά άξονα

Χρημ. πίνακες Σ.Π.

Δείκτες Επίδοσης

Κριτήρια Ένταξης Έργου

Επιτροπή Παρακολούθησης

Απόφαση Σύστασης

1η Επ.Παρακολούθησης

2η Επ.Παρακολούθησης

3η Επ.Παρακολούθησης

4η Επ.Παρακολούθησης

5η Επ.Παρακολούθησης

6η Επ.Παρακολούθησης

7η Επ.Παρακολούθησης

8η Επ.Παρακολούθησης

9η Επ.Παρακολούθησης

Ετήσιες Εκθέσεις

Πορεία Υλοποίησης

Ενταγμένα Έργα

Βέλτιστες Πρακτικές

Μελέτες

 
   

4η Επιτροπή Παρακολούθησης

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΠΕΡ

 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

  1. Εισαγωγική ομιλία Προέδρου Επ.Πα.

  2. Έγκριση Ημερήσιας Διάταξης

  3. Έγκριση Πρακτικών 3ης Επ.Πα.
 2. ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Παρουσίαση Προόδου Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος
 3. ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡ

  Εξέταση της Έκθεσης Ενδιάμεσης Αξιολόγησης
 4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ"

  Έγκριση του αναθεωρημένου Προγράμματος
 5. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έργα Ταμείου Συνοχής

  2. Προγραμματισμός εργασιών έτους 2004

  3. Διάφορα θέματα
 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 4ης ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία