’ξονας 6: Βασικά έργα υποδομής στον τομέα της διαχείρισης των υδάτων, της προστασίας των εδαφικών πόρων και της προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα
 « Προηγούμενος Επόμενος »     

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 163.163.000 ευρώ
Δημόσια δαπάνη: 163.163.000 ευρώ
Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 120.774.750 ευρώ
 
Περιγραφή - Στόχοι

Στους στόχους περιλαμβάνονται:
  1. Διαχείριση υδάτων και προστασία εδαφικών πόρων

  • Συγκράτηση εδαφών και σταθεροποίηση πρανών στην ορεινή ή ημιορεινή ζώνη, σε περιοχές όπου έχει παρατηρηθεί αύξηση της στερεοπαροχής των χειμάρρων κατά την διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων

  • Ενίσχυση της φυσικής διεργασίας εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφορέων

  • Μείωση των καταστρεπτικών επιπτώσεων των πλημμυρικών φαινομένων

  • Εξοικονόμηση υδατικών πόρων με τη χρήση του πλεονάσματος της επιφανειακής απορροής

  • Η αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων των πλημμυρών σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση και την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων

  2. Δράσεις περιφερειακού χαρακτήρα προσαρμογής της χώρας στην κοινοτική νομοθεσία, που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

  • Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

  • Απόδοση των ΧΑΔΑ που έχουν αποκατασταθεί για νέες χρήσεις γης.

  • Προστασία υδατικών οικοσυστημάτων με τη χρηματοδότηση Έργων αποχέτευσης και Εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία