’ξονας 7: Χωροταξία - Πολεοδομία, Αναπλάσεις

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα
 « Προηγούμενος Επόμενος »     

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 107.356.000 ευρώ
Δημόσια δαπάνη: 107.356.000 ευρώ
Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 80.517.000 ευρώ
 
Περιγραφή - Στόχοι

Χωροταξία - Πολεοδομία
Αξιοποίηση από τη Χωροταξία και Πολεοδομία των δυνατοτήτων της πληροφορικής για τη δημιουργία βάσεων δεδομένων, δικτύων παρακολούθησης χωρικών προβλημάτων κλπ, εκπόνηση μελετών χωροταξικού σχεδιασμού, εφαρμογή πιλοτικών και ειδικών χωρικών παρεμβάσεων πολεοδομικού και μητροπολιτικού σχεδιασμού, εκπόνηση πολεοδομικών μελετών και μελετών πράξεων εφαρμογής κ.ά. Η μη εφαρμογή (θεσμοθέτηση) των μελετών Χωροταξίας και Πολεοδομίας μετά τριετία από την περάτωση τους ή το οικονομικό κλείσιμο του ΕΠΠΕΡ2000 - 6 καθιστά μη επιλέξιμες τις δαπάνες τους.

Αναπλάσεις
Προστασία και ανάπλαση ιστορικών κέντρων και τόπων, παραδοσιακών οικισμών κλπ με καινοτόμο χαρακτήρα ή εθνική σημασία όπως η ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας, αναπλάσεις στη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά, παρεμβάσεις σε περιοχές ιδιαιτέρου οικολογικού και πολιτισμικού αποθέματος, φυσικής κληρονομιάς και βιοποικιλότητας κλπ.

Στόχοι του άξονα προτεραιότητας για την χρονική περίοδο 2000-2006 είναι:
  • Αποκέντρωση του εφαρμοσμένου Χωροταξικού σχεδιασμού με παράλληλη αναβάθμιση του επιτελικού ρόλου του κέντρου

  • Προώθηση του στρατηγικού χωροταξικού σχεδιασμού

  • Ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού στις νέες χωρικές ενότητες

  • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού

  • Εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός

  • Αναβάθμιση επιλεγμένων σημείων του μητροπολιτικού κέντρου της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Πειραιά και άλλων παρεμβάσεων εθνικού και καινοτόμου χαρακτήρα

  • Εφαρμογή ολοκληρωμένων παρεμβάσεων προστασίας και ανάδειξης της παράκτιας ζώνης σε τουριστικές περιοχές

  • Υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για την βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη πόλεων και οικισμών, προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις σχετικές κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις της (εφαρμογή της Habitat II Agenda).

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία