’ξονας 8: Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, Βιότοποι

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα
 « Προηγούμενος Επόμενος »     

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 204.921.000 ευρώ
Δημόσια δαπάνη: 204.921.000 ευρώ
Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 139.675.750 ευρώ
 
Περιγραφή - Στόχοι

Στο συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας περιλαμβάνονται μέτρα, δράσεις και παρεμβάσεις που σχετίζονται με:
  • την Οργάνωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και την προστασία, διαχείριση και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών

  • την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση οικοσυστημάτων, ειδών, τοπίων και τη διατήρηση βιολογικής ποικιλότητας

  • την επαναδημιουργία της λίμνης Κάρλας και του βιοτόπου της με στόχο την ένταξη στο δίκτυο NATURA 2000 και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων από την αποξήρανσή της

Οι βασικοί στόχοι που τίθενται για το φυσικό περιβάλλον στο διάστημα 2000-2006 αφορούν στην συνολική και ολοκληρωμένη προστασία, διαχείριση και οργάνωση προστατευόμενων φυσικών περιοχών του Εθνικού Δικτύου NATURA 2000, στην ολοκληρωμένη διαχείριση προστατευόμενων ειδών χλωρίδας, πανίδας, οικοτόπων και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλους (Τ.Ι.Φ.Κ.), καθώς και στη μερική αποκατάσταση του οικοσυστήματος στην περιοχή της πρώην λίμνης Κάρλας στη Θεσσαλία.

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία