Ο ’ξονας 9 είναι μηδενικός - ’ξονας 10 : Τεχνική Βοήθεια

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα
 « Προηγούμενος Επόμενος »     

Συνοπτικά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Συνολικό κόστος: 8.000.000 ευρώ
Δημόσια δαπάνη: 8.000.000 ευρώ
Συμμετοχή ΕΤΠΑ: 6.000.000 ευρώ
 
Περιγραφή - Στόχοι

Ο άξονας προτεραιότητας περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται με τη διαχείριση και γενικότερη υποστήριξη της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΄Περιβάλλον΄ (ΕΠΠΕΡ). Επειδή το ΕΠΠΕΡ καλύπτει το σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων παρουσιάζει πολλαπλότητα στόχων και ως εκ τούτου απαιτεί ισχυρή υποστήριξη τόσο επιστημονικοτεχνική όσο και διοικητική. Για το λόγο αυτό ο άξονας προτεραιότητας της τεχνικής βοήθειας χαρακτηρίζεται πολύ σημαντικός για την άρτια υλοποίηση του ΕΠΠΕΡ.

Οι ενέργειες τεχνικής βοήθειας - στήριξης αφορούν τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αξιολόγηση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και τον έλεγχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των πράξεων που εντάσσονται σε αυτό και χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. (Π.Δ.4/2--2).
Βασικές αρχές του συστήματος για την Τεχνική Βοήθεια-Στήριξη αποτελούν αφενός, η αποκέντρωση της αρμοδιότητας ανάθεσης της εκτέλεσης των σχετικών ενεργειών στήριξης στις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και αφετέρου, μία ενιαία, ευέλικτη και απλή διαδικασία για όλες τις σχετικές διαδικασίες εκτέλεσης.

Από τον προϋπολογισμό του ’ξονα προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας μπορούν να χρηματοδοτηθούν ενέργειες που αφορούν στη νέα Προγραμματική Περίοδο.

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία