Το Γ΄ ΚΠΣ

Τί είναι το Γ΄ ΚΠΣ

Σχετικοί Κανονισμοί Ε.Ε.

Ελληνική Νομοθεσία

Κοινοτικά Έγγραφα Εργασίας

Κοινοτικές Οδηγίες

Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΘ.Ο

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Οργάνωση και στελέχωση της ΚΔΑ

Αρχή Πληρωμής ΚΠΣ

Διαρθρωτικά Ταμεία

ΕΤΠΑ

Οδηγός Δημοσιότητας

Οδηγίες για Φ.Υ.

Άλλες Οδηγίες

 
   

Οδηγός Δημοσιότητας

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

 • Νομοθεσία Δημοσιότητας ΕΠΠΕΡ

  1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) 1159 / 2000 της Επιτροπής για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.

  2. Ν. 2328 / 1995 (ΦΕΚ 159Α) (<<Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις >> Ειδικότερα το Άρθρο 9)

  3. Ν. 3021 / 2002 (ΦΕΚ 143Α) (<< Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσω ενημέρωσης και άλλες διατάξεις.>>)

  4. Π.Δ 261 / 1997 (ΦΕΚ 186Α) (<<Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης>>)

  5. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ 15/05/03

  6. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ.ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΜΜΕ 16/05/03

  7. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

  8. Π.Δ. 310 / 1996 (ΦΕΚ 214Α) (<< Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο των ΜΜΕ>>. Ειδικότερα το Άρθρο 10).

 • Συνοπτικός επικοινωνιακός οδηγός για την πληροφόρηση και δημοσιότητα των έργων του ΕΠΠΕΡ

 • Σύντομος επικοινωνιακός οδηγός για την πληροφόρηση και δημοσιότητα σε επίπεδο έργου του ΕΠΠΕΡ

 • Πληροφόρηση και δημοσιότητα έργων ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡ
   

 • Αναζήτηση Προγραμμάτων

  Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία