Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Ε.Π. "Περιβάλλον"

Απόφαση Έγκρισης

Συμπλ. Προγραμματισμού

Σ.Π. ανά άξονα

Χρημ. πίνακες Σ.Π.

Δείκτες Επίδοσης

Κριτήρια Ένταξης Έργου

Επιτροπή Παρακολούθησης

Απόφαση Σύστασης

1η Επ.Παρακολούθησης

2η Επ.Παρακολούθησης

3η Επ.Παρακολούθησης

4η Επ.Παρακολούθησης

5η Επ.Παρακολούθησης

6η Επ.Παρακολούθησης

7η Επ.Παρακολούθησης

8η Επ.Παρακολούθησης

9η Επ.Παρακολούθησης

Ετήσιες Εκθέσεις

Πορεία Υλοποίησης

Ενταγμένα Έργα

Βέλτιστες Πρακτικές

Μελέτες

 
   

Δείκτες Επίδοσης

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Τα μέτρα που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των δεικτών επίδοσης περιλαμβάνουν το 54% του προϋπολογισμού του ΕΠΠΕΡ (τόσο ως προς το 2003 όσο και ως προς το σύνολο του προϋπολογισμού, μέχρι το 2006).

  • Δείκτες επίδοσης του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Ε.Π. "Περιβάλλον"

     

  • Αναζήτηση Προγραμμάτων

    Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία