Ταμείο Συνοχής

Κανονιστικό Πλαίσιο

Σύστημα Διαχείρισης

Εγκύκλιοι - Οδηγίες

Έντυπα

Πορεία Υλοποίησης

Βέλτιστες Πρακτικές

Προσκλήσεις

 
   

Εγκύκλιοι - Οδηγίες

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Οι παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής στον τομέα του Περιβάλλοντος εντάσσονται σε συνολικό σχέδιο δράσης με στόχο αφ΄ ενός την εφαρμογή των απαιτήσεων που θέτει το κοινοτικό δικαίο και αφ΄ ετέρου την ουσιαστική κάλυψη των μεγάλων αναγκών της χώρας, όπως παρουσιάζονται στον Εθνικό σχεδιασμό. Οι παρεμβάσεις του Ταμείου Συνοχής λειτουργούν προσθετικά και συμπληρωματικά με τις αντίστοιχες παρεμβάσεις που αναλαμβάνονται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον 2000 - 2006 και των επί μέρους Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στον τομέα του Περιβάλλοντος, το Ταμείο Συνοχής θα συγκεντρώσει τη χρηματοδοτική του στήριξή στους παρακάτω τομείς παρέμβασης:

  • Ύδρευση με πόσιμο νερό

  • Αποχέτευση και καθαρισμό λυμάτων

  • Διαχείριση των στερεών αποβλήτων


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Για το πλαίσιο εφαρμογής & τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων περιβάλλοντος του Ταμείου Συνοχής 2000-2006

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία