Διαχειριστική Αρχή

Σύσταση

Οργανόγραμμα

Μονάδες - Προσωπικό

 
   

Σύσταση Διαχειριστικής Αρχής

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Στα πλαίσια διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης σύμφωνα το Νόμο 2860/2000 συστάθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ".

Σκοπός της ειδικής υπηρεσίας είναι η άσκηση των αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 4 του Ν.2860/2000.

H Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" υπάγεται στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.


Σχετικές αποφάσεις

  • ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001 - Απόφαση Σύστασης

  • ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001 - Συμπλήρωση της ΚΥΑ 34576/11/5.1.2001

  • ΚΥΑ 7431/30.4.2002 - Τροποποίηση της ΚΥΑ 23788/5696/28.9.2001

     

  • Αναζήτηση Προγραμμάτων

    Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία