Πληροφόρηση

Νέα - Δελτία Τύπου

Τρέχουσες Προσκλήσεις

Αναδρομικές Προσκλήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Περιβαλλοντικές δράσεις

Περιβαλλοντικές δράσεις Τομεακών Ε.Π.

Περιβαλλοντικές δράσεις Περιφερειακών Ε.Π.

 
   

Περιβαλλοντικές Δράσεις Τομεακών Ε.Π.

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Στο Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (2000 - 2006) περιλαμβάνεται ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, το οποίο περιλαμβάνει Δράσεις που κατά τεκμήριο αφορούν στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Με βάση την ανάγκη ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις τομεακές πολιτικές, περιβαλλοντικές δράσεις έχουν περιληφθεί στα περισσότερα από τα υπόλοιπα δέκα (10) Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ.

Στο σύνολό τους οι περιβαλλοντικές δράσεις των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΤΕΠ) αφορούν στην υλοποίηση της νομοθεσίας και του σχεδιασμού που έχουν εκπονηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτελούν αντικείμενο παρακολούθησης και συντονισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο έχει άλλωστε τη συνολική ευθύνη για τα ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας και πολιτικής στη χώρα.

Το σύνολο των έντεκα (11) Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ") περιλαμβάνουν περιβαλλοντικές δράσεις που έχουν Δημόσια Δαπάνη 1.271 ΜEURO (431 δισεκ. Δρχ.), δηλαδή κατά μέσο όρο το 5,7% της συνολικής δημόσιας δαπάνης που διατίθεται για τα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ' ΚΠΣ. Αξίζει να σημειωθεί ότι μόχλευση (κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων) για ζητήματα περιβάλλοντος δημιουργούν ουσιαστικά μόνο το ΕΠ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ" και το Ε.Π "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ".

Ακολουθεί η καταγραφή των Περιβαλλοντικών Δράσεων κατά Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η καταγραφή βασίστηκε στα κείμενα των εγκεκριμένων Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως αυτά παρατίθενται στο Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών. Οι προϋπολογισμοί των Δράσεων για το Περιβάλλον στα διάφορα Μέτρα - όπου δεν είναι δυνατή η ασφαλής αντιστοίχιση δράσεων και ποσών - δίνονται κατά την εκτίμηση του συντάκτη, με βάση το πλήθος των δράσεων του Μέτρου και το συνολικό του Προϋπολογισμό

 »  Συνολικό αρχείο

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία