Ταμείο Συνοχής

Κανονιστικό Πλαίσιο

Σύστημα Διαχείρισης

Εγκύκλιοι - Οδηγίες

Έντυπα

Πορεία Υλοποίησης

Βέλτιστες Πρακτικές

Προσκλήσεις

 
   

Σύστημα Διαχείρισης

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Πώς λειτουργεί το Ταμείο Συνοχής;

Οι κανόνες λειτουργίας (σύντομη εικόνα) εξηγούνται σε κανονισμό του Συμβουλίου που άρχισε να ισχύει στις 26 Μαΐου 1994 και τροποποιήθηκε τον Μάρτιο του 1999.


 •  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης του Ταμείου Συνοχής  Κανονισμοί Ε.Ε.

 • Κανονισμός 1164/94: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1164/94 του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 1994 για την ίδρυση του ταμείου συνοχής

 • Κανονισμός 1264/94: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1264/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής

 • Κανονισμός 1265/94: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1265/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1164/94 για την ίδρυση του Ταμείου Συνοχής

   

 • Αναζήτηση Προγραμμάτων

  Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία