Το Γ΄ ΚΠΣ

Τί είναι το Γ΄ ΚΠΣ

Σχετικοί Κανονισμοί Ε.Ε.

Ελληνική Νομοθεσία

Κοινοτικά Έγγραφα Εργασίας

Κοινοτικές Οδηγίες

Εγκύκλιοι ΥΠ.ΕΘ.Ο

Διαχειριστική Αρχή του ΚΠΣ

Οργάνωση και στελέχωση της ΚΔΑ

Αρχή Πληρωμής ΚΠΣ

Διαρθρωτικά Ταμεία

ΕΤΠΑ

Οδηγός Δημοσιότητας

Οδηγίες για Φ.Υ.

Άλλες Οδηγίες

 
   

Σχετικοί Κανονισμοί E.E.

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Βασικός Κανονισμός:

1. Κανονισμός 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.Λοιποί Σχετικοί Κανονισμοί:


Κανονισμοί Έτους 1999

2. Κανονισμός 1783/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

3. Κανονισμός 1784/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 1999 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο


Κανονισμοί Έτους 2000

4. Κανονισμός 1685/2000 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2000 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δαπανών των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

5. Κανονισμός 643/2000 της Επιτροπής της 28ης Μαρτίου 2000 για τον τρόπο χρησιμοποίησης του ευρώ κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Διαρθρωτικών Ταμείων

6. Κανονισμός 1159/2000 της Επιτροπής της 30ης Μαϊου 2000 για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων


Κανονισμοί Έτους 2001

7. Κανονισμός 438/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου των παρεμβάσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων
8. Κανονισμός 448/2001 της Επιτροπής της 2ας Μαρτίου 2001 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 1260/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία διενέργειας δημοσιονομικών διορθώσεων στην παρέμβαση που χορηγείται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών ΤαμείωνΚανονισμοί Κρατικών Ενισχύσεων:

1. 68/01 Κανονισμός για την εφαρμογή των έρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις για επαγγελματική εκπαίδευση

2. 69/01 Κανονισμός για την εφαρμογή των έρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

3. 70/01 Κανονισμός για την εφαρμογή των έρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

 

Αναζήτηση Προγραμμάτων

Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία