Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Ε.Π. "Περιβάλλον"

Απόφαση Έγκρισης

Συμπλ. Προγραμματισμού

Σ.Π. ανά άξονα

Χρημ. πίνακες Σ.Π.

Δείκτες Επίδοσης

Κριτήρια Ένταξης Έργου

Επιτροπή Παρακολούθησης

Απόφαση Σύστασης

1η Επ.Παρακολούθησης

2η Επ.Παρακολούθησης

3η Επ.Παρακολούθησης

4η Επ.Παρακολούθησης

5η Επ.Παρακολούθησης

6η Επ.Παρακολούθησης

7η Επ.Παρακολούθησης

8η Επ.Παρακολούθησης

9η Επ.Παρακολούθησης

Ετήσιες Εκθέσεις

Πορεία Υλοποίησης

Ενταγμένα Έργα

Βέλτιστες Πρακτικές

Μελέτες

 
   

1η Επιτροπή Παρακολούθησης

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 2000-2006, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 103478/9.7.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.1.2000), συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις 23 Ιουλίου 2001 στο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Εθνικής Τράπεζας, μετά την υπ΄αριθ. 103479/9.7.2001 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Ηλ. Μπεριάτου, με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Εγκριση Ημερήσιας Διάταξης

 2. Εγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Επιτροπής Παρακολούθησης

 3. Συμπλήρωμα Προγραμματισμού Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 2000-2006
  Παρουσίαση Συμπληρώματος Προγραμματισμού
 4. Τεχνικά Δελτία Μέτρου ανά Αξονα Προτεραιότητας
 5. Ενέργειες - Πληροφόρησης - Δημοσιότητας του Προγράμματος
 6. Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με την Ευρωπαϊκή Ενωση
 7. Εκ των προτέρων αξιολόγηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού

 8. Κριτήρια Ενταξης Πράξεων

 9. Εκθεση υλοποίησης Ε.Π "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 2000-2006 για το έτος 2000


 • Απόφαση 1ης Επιτροπής Παρακολούθησης

   

 • Αναζήτηση Προγραμμάτων

  Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία