Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Το Ε.Π. "Περιβάλλον"

Απόφαση Έγκρισης

Συμπλ. Προγραμματισμού

Σ.Π. ανά άξονα

Χρημ. πίνακες Σ.Π.

Δείκτες Επίδοσης

Κριτήρια Ένταξης Έργου

Επιτροπή Παρακολούθησης

Απόφαση Σύστασης

1η Επ.Παρακολούθησης

2η Επ.Παρακολούθησης

3η Επ.Παρακολούθησης

4η Επ.Παρακολούθησης

5η Επ.Παρακολούθησης

6η Επ.Παρακολούθησης

7η Επ.Παρακολούθησης

8η Επ.Παρακολούθησης

9η Επ.Παρακολούθησης

Ετήσιες Εκθέσεις

Πορεία Υλοποίησης

Ενταγμένα Έργα

Βέλτιστες Πρακτικές

Μελέτες

 
   

2η Επιτροπή Παρακολούθησης

Προηγούμενη σελίδαΑρχική σελίδαΕπόμενη σελίδα

Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 2000-2006, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθ. 103478/9.7.2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας, κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/14.1.2000), συνήλθε σε δεύτερη συνεδρίαση στις 5 Σεπτεμβρίου 2001 στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Αμαλιάδος 17, μετά την υπ΄αριθ. 103602/20.8.2001 πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης, Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, κ. Ηλ. Μπεριάτου, με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Έγκριση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 2000-2006

  2. Έγκριση των κριτηρίων ένταξης πράξεων στο Πρόγραμμα

  3. Έγκριση της έκθεσης υλοποίησης του Ε.Π. "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" 2000-2006 για το έτος 2000


  • Απόφαση 2ης Επιτροπής Παρακολούθησης

     

  • Αναζήτηση Προγραμμάτων

    Home | Νέα | Προσκλήσεις | Χρήσιμες Διευθύνσεις | Οδηγός πλοήγησης | Επικοινωνία